Vi får ny præst! | Adventskirken

Vi får ny præst!

Udgivet man d. 1. apr 2019, kl. 09:44
Nyheder

Det er Camilla Diderichsen, der kommer fra et embede som sognepræst i tre sogne på Stevns: Endeslev, Vråby og Himlingøje, hvor hun har været i 12 år.

Vi glæder os til at byde Camilla velkommen til Adventskirken.

Det sker ved gudstjenesten søndag 12. maj kl. 10.30, hvor vores provst Finn Vejlgaard vil indsætte hende i embedet. 

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception, hvor det vil være muligt for at alle at hilse på vores nye præst og hendes familie.

Vi håber, at rigtig mange i sognet, Camillas kommende kolleger i provstiet og menighedsrådsmedlemmer i Vanløse-kirkerne vil deltage. 

De bedste hilsner
Adventskirkens Menighedsråd

Ophavsret: