Gudstjeneste | Adventskirken

Gudstjeneste

NOV
01

Gudstjeneste


Dato Søndag d. 1. november 2020, Kl. 16:00 til kl. 17:00
Medvirkende
Camilla Diderichsen og Erik Meier Andersen
Gudstjeneste

Allehelgensdag er dagen, hvor vi mindes dem, som vi har kendt og holdt af, men som nu er døde. Det er både tungt og svært at miste og det kan ofte være svært at få plads til at bære savnet og sorgen i hverdagen, fordi vores kærlighed til den, vi har mistet bliver hjemløs.

Ved gudstjenesten vil vi læse navnene op på alle dem, som vi i årets løb har måtte tage afsked med siden sidste Allehelgensdag. I respekt for de liv vil vi tænde lys, ligesom der også vil være mulighed for selv at tænde et lys i skumringstimen, og på denne måde mindes dem, som I hver især elsker.

Efter gudstjenesten bydes der på let traktement i salen, og der vil være mulighed for at tale med sognets præster. 

Herundover holder Jørn Henrik Olsen, som er forsker i sorg,foredraget  "Sorg, ensomhed og livsmod":
Der er stor forskel på måden, som vi mennesker oplever tab og sorg på. Den ene menneskes sorg kaster ikke nødvendigvis lys over et andet menneskes sorg. Men mange af os er sårbare og bærer på smerter over forandringer, tab og adskillelse. I den situation kan vi føle os ganske ensomme. Jørn Henrik Olsen forsker i sorg og har blandt skrevet bogen Lystid i mørket: Essays om sorg, ensomhed og livsmod (udkommet i 2019). Han vil tegne omrids af lys, der kan betyde meget i et mørke. Når det eksistentielle mørke breder sig på grund af sorg, ensomhed eller andre smertefulde følelser, er der brug for lystid i mørket - mod til livet. Foredraget er primært tilrettelagt til gavn og livshjælp for sørgende, som måske særligt i tiden omkring Allehelgen kan have brug herfor. Der vil også være mulighed for i forbindelse med foredraget at se nogle af forfatterens bøger og malerier