Adventskirkens historie | Adventskirken

Adventskirkens historie

I 1938 påbegyndtes en landsomfattende indsamling til fordel for en kirke i København. "Ungdommens Kirke" blev projektet kaldt. Det var Kirkefondet, der forestod indsamlingen og som i 1940 opstillede en midlertidig barakkirke på den grund, man havde udset til kirkebyggeriet.

I 1942 blev Advents sogn oprettet – det blev udskilt fra Brønshøj, Grøndals og Vanløse sogne.
Samtidig påbegyndte man opførelsen af kirken, som stod færdig i 1944. Indvielsen skete den 3. september 1944.