Kirkens bygninger | Adventskirken

Kirkens bygninger

Adventskirken er landets første kirke i moderne stil. Den er tegnet af kongelig bygningsinspektør, arkitekt Erik Møller. Med opførelsen af Adventskirken blev grunden lagt til kirker med menighedslokaler i umiddelbar tilknytning til kirkerummet. Det var arkitektens tanke, at kirken skulle fungere som en integreret del af den omkringliggende bydel. Derfor har kirken store klare vinduespartier, der vender mod vest – lige ud til et af byens befærdede vejkryds.

Kirken har plads til 285 personer, og der kan ved åbning til menighedslokalet skabes plads til yderligere 300 personer.

Adventskirken har nogle af Københavns bedste menighedslokaler, der danner rammen om kirkens mangeartede aktiviteter.

I 1991 fik Adventskirken foræret tårnuret, der også er tegnet af arkitekt Erik Møller.
Selvom kirken har gode lokaler var standarden og størrelsen på køkken, kontorer og toiletter ikke tidsvarende.

I 2007 kunne vi derfor tage en helt ny bygning i brug indeholdende et stort køkken, kontorer til kordegn, kirketjenere, sognemedhjælper og præster samt et medarbejderrum. Bygningen er trelænget og har i tilgift givet os dejlig atriumgård, der benyttes af både medarbejdere og til kirkekaffe og ældremøder. Den gamle ”vandrehal” med kontor, køkken og toiletter er indrettet til et kirketorv med caféborde og sofagruppe. Nybygningen og ændringerne er tegnet af Regnbuen arkitekter.

 

Præsteboliger

I 1970 fik kirken sin første bolig på Højstrupvej 1. Den blev i 1996 solgt og i stedet opførtes en mere tidssvarende præstebolig på Jupitervej 5.

Den anden præstebolig er tegnet af kirkens arkitekt, Erik Møller, og er beliggende på Katrinedalsvej 33. Huset er opført i 1972.