De grønne pigespejdere | Adventskirken

De grønne pigespejdere

De grønne pigespejdere  (www.pigespejder.dk)

Vi klæ'r os selv og verden på!

De grønne pigespejdere er en ambitiøs og moderne spejderorganisation. Vi arbejder ud fra en mission og en vision om at skabe livsduelige piger og kvinder.

Vi udfordrer og udvikler vores medlemmer, så de er godt klædt på.

Vores spejderarbejde bygger på det pædagogiske princip 'learning by doing'. Det princip er internationalt forankret i vores medlemsskab af World Association of Girl Guides and Girl Scouts.

De grønne pigespejdere bygger også på et kristent grundlag. Man kommer som grøn pigespejder til at stifte bekendtskab med kristendom og værdier som tro, etik, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og kærlighed.

Mission
De grønne pigespejdere gør piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale.

Bliv pigespejder – hos Vanløse Gruppe   (ny hjemmeside på vej)

Hvad er vores værdier: Selvstændighed, plads til individet, ansvarlighed for sig selv og andre, at kunne klare sig selv, lære at acceptere andre mennesker som de er, ansvarsfølelse, ansvar for at bidrage, rollemodeller som er tæt på, veninder for livet, plads til at være pige/kvinde, få løst udfordrende opgaver, konflikthåndtering, ritualer med plads, rykke egne grænser – vove det man ikke tør.

Hvad kan vi lærer din datter: Lejrliv, 3-retters menu over bål, stå tidligt op og udnytte alle timer af døgnet, vi kan være med til fest med 200 andre piger, vi sender piger fra 12 år på udfordrende ture med uddannelse, samarbejde om opgaveløsning og meget meget mere.

 

Vores mødetider:

Onsdage:

5-9 år:                Flokken             18:00-19:30      Flokleder Ann-Britt Jakobsson (And)
                                                                         Tlf. 6136 8896.

                                                                         Mail: ab_jakobsen@hotmail.com

10-99 år             Troppen            18:30-20:30      Tropleder Lydia Alexandersen (Guffe)
                                                                        Tlf. 2115 5066.

                                                                        Mail: lydia922@hotmail.com

 

Se flere detaljer på vores hjemmeside!

Pigespejder - Vi spørger ikke drengene om lov!