Menighedsråd | Adventskirken

Menighedsråd

Advents Sogns Menighedsråd har afholdt konstituerende møde d. 17. november 2020.
Det nye råd træder i kraft fra 1. søndag i Advent 2020.

Valgte medlemmer:
Lars Skorup Bendtsen – Formand
Anne Kruuse Oschlak – næstformand
Mia Skadegaard Thorkenholdt – Kontaktperson
Jesper Brodersen Dahlkild – Kasserer
Connie Hinnerfeldt
Hanne Larsen
Lene Hougaard
Sabine Endersen
Søren Damm – Formand for valgbestyrelsen

Stedfortrædere
Sabine Kleinbeck
Erik Jønsson

Udover de valgte medlemmer består menighedsrådet af:
Camilla Diderichsen, sognepræst
Erik Meier Andersen, kirkebogsførende sognepræst

Det siddende råd indtil 1. søndag i advent 2020

 

         Gorm Skat Petersen          
Formand 
Tæbyvej 18
2610 Rødovre
M: 2623 6333
E: gorm@adventskirken.dk

 

 

Birger Nygaard
Kirkeværge
Åbjergvej 8 B
2720 Vanløse
M: 2482 4440
E: birger@adventskirken.dk

 

 

Ane Fabricius
Bækkeskovvej 6B
2700 Brønshøj
M: 51921640
E:: ane@adventskirken.dk

 
 
 

Lars Skorup Bendtsen
Næstformand/Kasserer
Limfjordsvej 57
2720 Vanløse
M: 61331560
E: lars@adventskirken.dk

 

 

Hanne Larsen
Klitmøllervej 31, 1. th. 
2720 Vanløse
M: 51761029
E: hanne@adventskirken.dk


  

Mia Skadegaard Thorkenholdt
Kontaktperson
Astrupvej 51
2700 Brønshøj
M: 4082 4598
E: mia@adventskirken.dk

  

Poul Mejlvang Astrup
Katholmvej 15, st.
2720 Vanløse
M: 4587 2872
E: poul@adventskirken.dk

 

Lene Hougaard
Katrinedalsvej 5 B
2720 Vanløse
M: 2913 4172
E: leneh@adventskirken.dk

 

Stedfortrædere:
Allan Bjarne Hansen
Simone Quaade

OBS: For kontakt til menighedsrådet med personfølsomme
oplysninger, 
benyt linket til sikker formular (med NemId): 
https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7059