Adventskirkens tidlige og bemærkelsesværdige arrangementer | Adventskirken

Adventskirkens tidlige og bemærkelsesværdige arrangementer

Allerede inden grundstenen til den arkitekttegnede Adventskirke blev lagt, påbegyndtes den retning som Adventskirken til stadighed arbejder imod: Adventskirken er for alle. Menigheden uanset alder skal have mulighed for at deltage i et væld af aktiviteter og arrangementer.

I kirkebladene fra den periode hvor den første Adventskirke, eternitkirken, blev brugt, kan man jævnligt læse, at pladsen i barakkirken var trang. Den beskedne Adventskirke havde svært ved at rumme menigheden under gudstjenesterne og de arrangementer, som hurtigt tog form i kirkens første 3 ½ år. Arbejdet med at skabe plads til alle i Adventskirken fortsatte ubestridt efter den røde murstenskirkes indvielse i  november 1944.

Her kan du læse om en række bemærkelsesværdige arrangementer som Adventskirken har huset.

KOMMER SNART